Fabriek Diamant Beton

Duurzaamheid

22_K84061_kleur_groot

Duurzaamheid als beleid!

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn begrippen die tegenwoordig steeds vaker voorkomen. Het beleid van Diamant Beton BV is er op gericht om zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame grondstoffen en de productie op duurzame wijze te laten plaatsvinden. Dit resulteert in producten die het Milieukeur hebben. 

Milieukeur:

Producten en diensten met Milieukeur zijn geproduceerd met:
• een lagere milieubelasting voor wat betreft grondstoffen, energie en watergebruik, schadelijke stoffen, verpakking en afval;
• aandacht voor aspecten als: arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn, gewasbescherming, natuurbeheer en voedselveiligheid.
De certificatieschema’s worden beheerd door SMK onder verantwoordelijkheid van de Colleges van Deskundigen agro/food en non-food. Diamant betonstraatstenen zijn op bestelling met Milieukeur leverbaar.
diamant beton beton klinker

Het verharden van terreinen met de producten van Diamant Beton draagt bij aan de veiligheid van het terrein.  Onze betonklinkers kunnen zware belastingen doorstaan en zijn goed bestand tegen slijtage.

Onze klinkers zijn in diverse kleuren te leveren, er is altijd een kleur die past.

 

diamant beton klinker terrein verharding
diamant beton terrein verharding klinker machinaal leggen
Logo Betonhuis - Diamant Beton BV

Branchvereniging

Wij zijn lid van de branchevereniging Het Betonhuis sector bestrating in Nederland. Wij werken actief mee aan verschillende initiatieven rond bestratingsproducten. Op die manier geven we branchebreed inhoud aan verbeteringen op het gebied van productkwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, arbeidsveiligheid en milieu.