Overslagloods v/d Werff Heerenveen

Het straatwerk is machinaal volgens de klemmethode uitgevoerd door Arickx uit Gorredijk.