Lidl distributiecentrum Heerenveen

Bij het ontwerp en gedurende de bouw is er continu aandacht geweest voor het gebruik van energiezuinige technieken en duurzame materialen. Hierbij is gewerkt met de beoordelingsmethode BREEAM-NL, waarmee de duurzaamheidprestatie van gebouwen kan worden bepaald. Voor het ontwerp van het nieuw te bouwen distributiecentrum heeft Lidl het 3 sterren BREEAM-NL Nieuwbouw Ontwerpcertificaat (Very Good) verkregen. Lidl en de aannemer streefden er uitdrukkelijk naar om hier tenminste aan te voldoen, maar hebben gedurende de bouw de lat steeds hoger gelegd. Dit heeft onder meer geresulteerd in een energieprestatieverbetering van meer dan 70% ten opzichte van het Nederlandse Bouwbesluit.

Al deze inspanningen hebben er uiteindelijk toe geleid, dat Lidl het 4 sterren BREEAM-NL Nieuwbouw Oplevercertificaat (Excellent) toegekend heeft gekregen. Dit toont aan dat Lidl het meest duurzame distributiecentrum van Nederland heeft gebouwd. Dit pand behoort tevens tot de 5% meest duurzame gebouwen in Europa. Ook voor de terreinverharding is gekozen voor een duurzame verharding met Diamant H-profielstenen met Dubokeur. De H-profiestenen van Diamant Beton hebben het Dubokeur voor industrieterreinen en behoren daarmee tot de meest milieuvriendelijke en duurzame bestratingsmaterialen.