Duurzaamheid als beleid!

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn begrippen die tegenwoordig steeds vaker voorkomen. Het beleid van Diamant Beton is er op gericht om zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame grondstoffen en de produktie op duurzame wijze te laten plaatsvinden. Dit resulteert in producten die het Milieukeur hebben. 

Milieukeur:

Producteen diensten met Milieukeur zijn geproduceerd met:
• een lagere milieubelasting voor wat betreft grondstoffen, energie en watergebruik, schadelijke stoffen, verpakking en afval;
• aandacht voor aspecten als: arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn, gewasbescherming, natuurbeheer en voedselveiligheid.
De certificatieschema's worden beheerd door SMK onder verantwoordelijkheid van de Colleges van Deskundigen agro/food en non-food. Diamant betonstraatstenen zijn op bestelling met Milieukeur leverbaar.